Rådgivning om udlejningsejendomme

I Rent Guide har vi stor erfaring inden for lejeretten, hvor vi har håndteret mere end 500 sager i form af forligsforhandlinger mellem lejer og udlejer, huslejenævnssager og sager ved boligretten. Vores erfaring er, at de fleste større og dyre tvister i et lejeforhold udspringer af mindre uoverensstemmelser, som kunne være løst tidligere med væsentligt lavere omkostninger.

Vi tilbyder dig rådgivning i øjenhøjde, der sikrer et trygt lejeforhold. Udover rådgivning tilbyder vi også at udarbejde lejekontrakter, som er til at forstå for alle. Både på engelsk og på dansk.

Hvordan sætter du den korrekte leje i din udlejningsejendom?

Som udlejer er det vigtigt at forstå hvilke regler, der skal anvendes i vurderingen af den lovlige leje i din ejendom (lejens størrelse). Vores erfaringer viser, at der er mange rådgivere, som ikke har den nødvendige erfaring og nuanceforståelse til at rådgive om den korrekte lejefastsættelse og de risici, som er forbundet hermed. Dette resulterer i, at udlejere fastsætter både en for høj og – i mange tilfælde en – alt for lav leje sammenlignet med det lovlige niveau.

Hos os får du ekspertrådgivning samt adgang til ‘virtuelle besigtigelser’ i sammenlignelige lejemål, hvor lejen har været prøvet ved domstolene eller husleje- og ankenævnet – så du selv kan danne dig et informeret overblik over det lovlige lejeniveau.

Tag en uforpligtende samtale med os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Investerer du i udlejningsejendomme?


Skal du investere i en udlejningsejendom er det fornuftigt at undersøge, om den nuværende leje i ejendommen er i overensstemmelse med den lovlige leje.

For nyligt blev vi involveret i en sag, hvor køber af en ejendom efter overtagelsen måtte erkende, at lovkravene til at fastsætte lejen i henhold til lejelovens § 19, stk. 2 (tidliger §5 stk 2) ikke var mødt, og lejen derfor skulle fastsættes omkostningsbestemt. Lejen blev herefter nedsat med 30 % samt tilbagebetaling af for meget betalt leje for de sidste 3 år. Ud over nedsættelsen af lejen havde udlejer pligt til at informere alle lejere i ejendommen om udfaldet af sagen.

Vi tilbyder dig rådgivning i due diligence processen, således at du får afdækket dine risici omkring det lovlige lejeniveau og kan tage en informeret beslutning om udbudsprisen for ejendommen er den rigtige for dig.

Ønsker du at få digitaliseret din ejendomsportefølje?

Vi tilbyder dig at få udarbejdet 3D-visualiseringer af dine lejemål i Københavnsområdet. Dette giver mulighed for generering af plantegninger samt mere effektiv markedsføring af lejemålet. Ifølge apartments.com får lejemål med 3D-visualiseringer 49% flere kvalificerede leads sammenlignet med dem uden.

Tag en snak med os om de muligheder 3D-visualiseringer af din udlejningsejendom giver dig.

Har du styr på reglerne i forbindelse med fraflytningssynet?

Rent Guide har ført mere end 500 sager for lejere herunder sager om istandsættelseskrav ved fraflytning. Hovedparten af de sager som bliver vundet af lejerne i huslejenævnet/boligretten har det til fælles, at udlejer ikke har iagttaget de formalitets krav, der følger af loven, hvorfor hele istandsættelseskravet bortfalder. 

Vi tilbyder konkret rådgivning og guides til, hvordan du udarbejder en korrekt indflytningsrapport, gennemfører et fraflytningssyn og retter et istandsættelseskrav.

Hvad hvis i har rådgivet mig og min lejer kontakter jer?

Da vi både rådgiver lejere og udlejere kan der opstå situationer, hvor vi er inhabile (dette er dog yderst sjældent). Det betyder, at vi ikke kan rådgive dig i dit lejeforhold, hvis din lejer er klient ved os. Modsætningsvist kan vi ikke rådgive din lejer, hvis vi rådgiver dig.

Hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig, så tag kontakt i dag.