Hvad bør du vide om din lejekontrakt for beboelse

Hvad er en lejekontrakt for beboelse, og hvorfor har du brug for en? Hvorfor bør du sørge for at få en lejekontrakt udarbejdet, før du lejer din bolig? Er du tilstrækkeligt sikret, hvis du ikke har nogen lejekontrakt for beboelse?

En lejekontrakt er den skriftlige aftale mellem dig og din udlejer. Den beskriver de rettigheder og forpligtelser, som i hver især har i lejeforholdet. Med andre ord sætter lejekontrakten rammerne og vilkårene, som du lejer din bolig under.

De vigtigste forhold i kontrakten er:

  • Hvornår lejeforholdet starter, og hvor længe det løber
  • Fastsættelsen af depositum, husleje og forudbetalt leje
  • Hvad der er brugsret til, og hvilket inventar følger med
  • Hvem der betaler for forbrug af vand, varme og el
  • Hvem der skal vedligeholde lejemålet
  • Om der er særlige vilkår udover lejelovgivningens almindelige regler

Et af de vigtigste punkter i lejekontrakten er uden tvivl afsnittet om særlige vilkår (§ 11). Det er nemlig i dette afsnit, at din udlejer kan fravige Lejelovens almindelige regler og pålægge dig ekstra forpligtelser i lejeforholdet.

Du bør sikre dig, at du får læst din lejekontrakt for beboelse grundigt igennem, før du skriver under på den. Når du gennemlæser din lejekontrakt for beboelse, så bør du sikre dig, at kontraktens indhold også svarer til det, som du har aftalt med din udlejer. Hvis du har lavet en mundtlig aftale med din udlejer omkring lejekontrakten, bør du altid sørge for også at få den på skrift.

Husk, at hvis du har betalt for meget i husleje, så kan du få hjælp hos Rent Guide til at få dit overbetalte beløb igen. Det kan du læse mere om nederst på siden.

I det følgende gennemgår vi lejekontraktens enkelte elementer i detaljer.

Læs her om din lejekontrakt for beboelse eller huslejekontrakt

Din lejekontrakt for beboelse er også kendt som huslejekontrakten. Du kan altid få fat i en gratis skabelon af den gældende huslejekontrakt (benævnt ”Typeformular A, 9. udgave”) på internettet. Husk, at du skal benytte dig af denne version af lejekontraktskabelonen og ikke en tidligere version. Dermed er du nemlig sikret, at lejekontrakten er juridisk gyldig.

Lejekontraktens § 1 – Parterne og det lejede

I huslejekontraktens første paragraf fremgår det, hvilken type lejemål der er tale om i lejeforholdet. Er der tale om en lejlighed eller et enkeltværelse? Det er her, at dit navn og din udlejers navn skal angives. Lejemålets areal skal anføres, og det skal afkrydses, hvad lejemålet giver brugsret til.

Lejekontraktens § 2 – Lejeforholdets begyndelse og ophør

I dette punkt i lejekontrakten bestemmes længden for lejeforholdet samt datoerne for lejeforholdets start og ophør. Hvis der er særlige forhold omkring lejeperioden, der gør sig gældende i din huslejekontrakt, såsom en tidsbegrænsning, så skal dette fremgå af lejekontraktens § 11 om særlige vilkår.

Lejekontraktens § 3 – Betaling af leje

Her angives huslejens størrelse, og om der betales pr. måned eller pr. kvartal. Det er også her forskellige ekstraudgifter fremgår til eksempelvis el, varme og internet, som skal betales udover huslejen.

Husk, at hvis du finder ud af, at du har betalt for meget i husleje, så kan Rent Guide hjælpe dig med at få nogle af dine penge igen!

Lejekontraktens § 4 – Depositum og forudbetalt leje

I dette afsnit af lejekontrakten fremgår størrelsen på dit depositum og din forudbetalte leje. Din udlejer kan højst sætte størrelsen på depositum og forudbetalt husleje til at svare til 3 måneders leje.  Du kan derfor risikere at skulle betale 6 måneders husleje ved indflytning. Du kan dog bruge din forudbetalte husleje til at dække lejen i de resterende måneder efter opsigelse af dit lejemål.,

Lejekontraktens § 5 – Varme, køling, vand og el

Her skal der tages stilling til, om enten lejeren eller udlejeren har pligt til at sørge for levering af varme, køling, vand og el til lejemålet.

Lejekontraktens § 6 – Fællesantenner og adgang til kommunikationstjenester

I huslejekontraktens afsnit 6 skal det afkrydses, om udlejeren leverer adgang til TV-signal og/eller internetforbindelse.

Lejekontraktens § 7 – Lejemålets stand ved indflytning

Under § 7 skal det fremgå, om lejemålets stand bliver synet i forbindelse med indflytning. Her skal det afkrydses i din huslejekontrakt, hvis der er foretaget et indflytningssyn eller ej. Det er vigtigt for dig som lejer, at gøre din udlejer skriftligt opmærksom på mangler indenfor 14 dage efter indgåelse af lejekontrakten, da du ellers mister retten til at kunne gøre disse mangler gældende på et senere tidspunkt. 

Lejekontraktens § 8 – Vedligeholdelse

I dette afsnit af din lejekontrakt vil det fremgå, om den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejeren eller lejeren. Typisk er det lejeren, som skal stå for den indvendige vedligeholdelse af lejemålet, hvilket oftest omfatter maling, tapetsering, lakering af gulve og lignende. Denne del af lejekontrakten er, sammen med § 7, vigtig for spørgsmålet om, hvor meget din udlejer må tilbageholde af dit depositum til istandsættelse af lejemålet ved fraflytning. 

Lejekontraktens § 9 – Inventar

Under dette afsnit af lejekontrakten skal det afkrydses, hvilket inventar tilhører udlejeren ved indgåelse af lejeaftalen. Det kan være en god ide, både at sikre sig at lejemålet indeholder de ting udlejer har oplyst om, samt at dokumentere hvilken stand inventaret er i, da du ellers kan risikere at hæfte for manglende eller beskadiget inventar ved fraflytning. 

Lejekontraktens § 10 – Beboerrepræsentation, husdyr, husorden og andet

Må du som lejer have husdyr i lejemålet? Er der en husorden i ejendommen? Er der beboerrepræsentanter, som kan indgå en aftale med udlejeren på vegne af de andre lejere? Er der andre oplysninger om lejemålet? Disse forhold fremgår af § 10 i lejekontrakten. Det er vigtigt, at du overholder de regler der fremgår af denne del af lejekontrakten, da du ellers kan risikere at blive opsagt. Står der for eksempel i kontrakten eller ejendommens husorden, at du ikke må holde husdyr, kan udlejer sende dig et brev om at afskaffe disse, og følger du ikke et sådant krav, kan det i værste tilfælde medføre ophør af lejeaftalen – enten med øjeblikkelig virkning eller sædvanlig opsigelsesvarsel. 

Lejekontraktens § 11 – Særlige vilkår

Stiller din udlejer særlige vilkår til lejeforholdet? I dette afsnit af din lejekontrakt kan din udlejer anføre fravigelser og tilføjelser, som gælder ud over lejelovgivningens almindelige regler. I praksis betyder det, at du som lejer kan blive pålagt færre rettigheder i lejeforholdet sammenlignet med fx Lejelovens almindelige regler. I visse tilfælde er § 11 skrevet i et separat dokument, som derfor også skal underskrives af parterne. 

Det er i dette afsnit af din lejekontrakt, at din udlejer kan indskrive regler for blandt andet årlige huslejestigninger. Det er også her, at din udlejer blandt andet kan indskrive i lejekontrakten, om der er særlige regler for husdyr, eller hvis lejeperioden er tidsbegrænset.

For dig som lejer betyder det, at du virkelig skal nærlæse dette afsnit og eventuelt få en fagpersons vurdering. Det er nemlig ikke alle regler i Lejeloven, som din udlejer gyldigt kan fravige, og det er ikke altid nemt at gennemskue, hvad udlejer må og ikke må i forhold til de gældende regler på området. 

Hvad skal du ellers vide om din lejekontrakt for beboelse?

Hvis du er i tvivl om noget i din lejekontrakt for beboelse, så kan du altid få hjælp hos specialister i boligret hos enten LLO eller Lejernes Frie Retshjælp. Denne hjælp kan du typisk få gratis, eller hvis du som medlem af LLO har betalt et mindre medlemskontingent. 

Hvis du har betalt for meget i husleje, så er den bedste mulighed for dig at kontakte Rent Guide, da vi kan hjælpe dig med at få nedsat din husleje og få pengene fra overbetalt husleje tilbage. 

Det kan være, at du af den ene eller anden årsag, ikke har fået læst din lejekontrakt for beboelse grundigt igennem, før du skrev under. Her kan det stadig være en fordel, og give god mening, at få fagfolk til at kigge på den. Du vil nemlig altid kunne få oplyst, om der er forhold i kontrakten, som er ulovlige.

Har du slet ikke nogen lejekontrakt for beboelse, så kan du stadig tage den med ro. Du er nemlig altid dækket af reglerne i lejelovgivningen. I nogle tilfælde kan det endda være en fordel for dig ikke at have en lejekontrakt med din udlejer. Nogle gange kan udlejerens særlige forhold i § 11 stille dig dårligere end vilkårene i Lejeloven. Husk, at du altid kan dokumentere, at du lejer et bestemt lejemål, ud fra dine kontoudtog og kvitteringer for din betalte husleje og depositum.

Skal du dele en lejebolig med din kæreste eller en ven, så skal du være ekstra påpasselig. Hvad sker der, hvis du og kæresten går fra hinanden, eller din ven ønsker at flytte ud af lejligheden? Du kan nemlig både komme i problemer, hvis du har skrevet under på kontrakten, og hvis ikke du har. Hvis ikke dit navn står i lejekontrakten, så har du ifølge Lejeloven kun 1 måneds varsel, før du skal være ude af lejeboligen. Hvis flere lejere har skrevet under, så risikerer du at hæfte for eventuelle skader, som kan opstå, efter du selv er fraflyttet lejligheden.

Du kan også komme ud for, at du betaler alt for meget i husleje. Her vil Rent Guide kunne hjælpe dig med at få dine penge igen!

Rent Guide og din lejekontrakt

Det er brandærgerligt, hvis du har betalt for meget i husleje til din udlejer. Dette kan eksempelvis forekomme, hvis din lejer har indskrevet i lejekontraktens § 11, at der vil være årlige huslejestigninger. Lejestigningerne kan da komme til at overstige det niveau, som er lovligt at tage i husleje for netop dit lejemål. Derudover er trappelejestigninger for lejekontrakter indgået efter januar 2015 slet ikke lovlige. 

Heldigvis er du altid dækket af lejelovgivningen, og du kan derfor altid klage over din husleje til Huslejenævnet. Det er dog typisk ret besværligt at føre en sag, hvilket ikke mindst skyldes, at Lejeloven er en af Danmarks mest komplekse love. Rent Guide er dog altid klar til at hjælpe dig med at føre en sag for at få nedsat din husleje. 

Hos Rent Guide er vi super skarpe til at vurdere, om du har en god sag eller ej. Hvis vi vurderer, at huslejen er sat for højt i din huslejekontrakt, så kan vi hjælpe dig med alt det juridiske. Rent Guide er eksperter i forholdene i din lejekontrakt for beboelse og Lejeloven, og vi er specialister i at hente dine penge hjem igen.

Hvis vi vurderer, at du kan vinde sagen, så skal vi nok tage os af alt det tunge juridiske tovtrækkeri med din udlejer. Vi fører sagen for dig i Huslejenævnet og taler med din udlejers advokater. Det slipper du alt sammen for! Hvis du har betalt for meget, så kan du få pengene tilbage med tilbagevirkende kraft fra det seneste år.

Når du får Rent Guide til at hjælpe dig med at få dine penge igen, så gør vi det helt gratis og vi tager kun et gebyr på 30 % af den endelige kompensation, hvis vi vinder sagen for dig. Vi arbejder således ud fra en No Cure, No Pay tilgang. Derudover skal du slet ikke betale noget, efter at vi har modtaget kompensationen fra din udlejer, og sagen er lukket. 

Du kan starte en sag gennem vores hjemmeside, hvor du kan tjekke, om du betaler for meget i husleje ved hjælp af vores beregner. Efter du har oprettet en bruger og uploadet din lejekontrakt, vil vi vurdere, om der er en god chance for at vinde din sag..

Skal Rent Guide hjælpe dig med at få din overbetalte husleje igen? Skriv til os helt uforpligtende allerede i dag!