Nyttig viden om Huslejenævnet for lejere

Hvis du lejer din bolig, så bør du kende til Huslejenævnet. Huslejenævnet er nemlig det nævn, som træffer afgørelser i situationer, hvor der er opstået en konflikt mellem dig og din udlejer.

Hvis du bor til leje i en privat udlejningsbolig, og du er blevet uenig med din udlejer omkring særlige forhold i forbindelse med leje af din bolig, så kan Huslejenævnet typisk afgøre, om dine boligforhold følger reglerne i lejelovgivningen.

Hvis du derimod bor i en almen lejebolig og ønsker at klage over nogle af forholdene i lejeboligen, så skal du henvende dig til Beboerklagenævnet i stedet for Huslejenævnet.

Huslejenævnet kan kun træffe afgørelser og må derfor ikke rådgive hverken dig eller din udlejer. Huslejenævnet er helt upartisk og vurderer alle sager på en objektiv basis, som er forankret i den gældende lovgivning og praksis på området. Huslejenævnet fungerer således ikke som en domstol, men som et tvistorgan, der kun tager stilling til problematikker omkring leje af private lejeboliger.

Typisk træffer Huslejenævnet afgørelser i sager omkring:

 • Størrelsen af huslejen
 • Uenighed om størrelsen og tilbagebetaling af depositum
 • Huslejestigninger
 • Vedligeholdelsen af lejemålet
 • Forbrugsregnskaber, herunder varme, el og vand

Det kan være, at du som lejer har brug for vejledning omkring en særlig problemstilling omkring leje af din bolig. Her kan du i stedet altid gå til Lejernes Landsorganisation (LLO) eller en anden lejeforening for at få råd og vejledning.

Hvis du mener, at du har betalt for meget i husleje til din udlejer, så kan du læse om forneden, hvordan Rent Guide kan hjælpe dig.

Du finder et huslejenævn i hver kommune – fra København til  Aalborg

Du finder et huslejenævn i hver af landets kommuner. Hver kommune har nemlig pligt til at have et stående huslejenævn. Som lejer er du derfor altid sikret, at Huslejenævnet i dit område kender til de lokale forhold, uanset om det så er Huslejenævnet i København eller Aalborg.

Et huslejenævn består af tre fagkyndige personer. Nævnet har en formand, som er juridisk uddannet. Samtidig er der i nævnet også én repræsentant for lejeren og én repræsentant for udlejeren. Begge repræsentanter er eksperter i huslejeforhold. Derudover er der en juridisk sagsbehandler, som forbereder sagerne for nævnet.

Afgørelser fra Huslejenævnet og Beboerklagenævnet, der er af principiel karakter, lægges altid ud på hjemmesiden Huslejenævn.dk. Derved kan afgørelserne ensrettes på tværs af kommunegrænserne. Det har stor betydning for din retssikkerhed som boliglejer, at Huslejenævnet i København træffer afgørelser på det samme grundlag som Huslejenævnet i Århus og Odense.

Derved kan du orientere dig i den gældende praksis indenfor håndteringen af de forskellige problematikker, som kan opstå, når du lejer din bolig, uanset hvor du bor i landet.

Sådan gør du, når du vil indbringe en sag for Huslejenævnet

Hvis der er opstået en konflikt med din udlejer omkring leje af din bolig, så kan du indbringe sagen for Huslejenævnet. Du skal kontakte nævnet i den kommune, hvor din bolig ligger. Bor du i en almen lejebolig, så skal du indgive klagen til det lokale beboerklagenævn.

Hvis du ønsker at indberette en sag til Huslejenævnet, så bør du være opmærksom på, at de ikke behandler alle typer af sager. Et eksempel på en type af sager, som Huslejenævnet ikke behandler, kunne være konflikter omkring opsigelse og ophævelse af lejemålet. Disse sager skal i stedet indbringes for domstolen.

Hvis du vil indbringe en sag, hvor du mener, at du har betalt for meget i husleje og vil prøve at få den overbetalte husleje igen, så er du typisk bedst tjent med at gå til et specialiseret bureau som Rent Guide. Fordelene ved at gøre brug af Rent Guide i denne situation kan du læse mere om forneden.

Hvis du vælger at klage til Huslejenævnet i din kommune, så skal det altid foregå skriftligt, og du skal sørge for at fremsende de nødvendige dokumenter. Du skal derfor altid vedlægge din lejekontrakt og alle øvrige, relevante dokumenter såsom billeder, korrespondance osv.

Når du beder Huslejenævnet tage stilling i din sag, så koster det dig et gebyr på 312 kr. (2019). Typisk vil der først foreligge en afgørelse i din sag efter op til 4 måneder eller mere, efter du har indgivet sagen til behandling. Sagsbehandlingstiden afhænger dog af den enkelte kommune og sagens kompleksitet. I Københavns kommune er der endda så mange sager at behandle, at der er oprettet hele fem lejenævn!

Kan du få din overbetalte husleje igen?

I mange tilfælde betaler lejeren for meget i husleje for deres private bolig. Der er nemlig mange lejere, som slet ikke kender til deres rettigheder i tilstrækkelig grad.

Hvis du er en af dem, som har betalt for meget i husleje, så er der heldigvis råd at finde.

Hvis du klager over din husleje indenfor et år, fra du overtog lejemålet, og du vinder sagen, så kan du få din husleje nedsat med tilbagevirkende kraft. Hvis du har boet i din lejebolig i længere tid end et år, så kan du ikke få penge tilbage for den periode, du allerede har boet i lejeboligen, medmindre din husleje beregnes efter reglerne for omkostningsbestemt leje. Hvis der er gået mere end et år, så kan du dog alligevel forsøge at få nedsat huslejen fremover og få tilbagebetalt husleje du har betalt fra sagen startes i Huslejenævnet til der foreligger en endelig afgørelse.

Både Rent Guide og Huslejenævnet kan hjælpe dig med at få din overbetalte husleje igen. Rent Guide vil dog typisk være det bedste valg, fordi vi er specialiserede i netop denne problematik. 

Rent Guide hjælper dig med at få din husleje igen

Hos Rent Guide mener vi, at vi er de bedste til at hjælpe dig til at få din husleje igen. Hvis du vælger selv at klage til Huslejenævnet over en for høj husleje, så skal du nemlig bruge en betragteligt mængde tid og kræfter på at sætte dig ordentligt ind i den komplekse jura på lejeområdet. Du kommer også til at betale et gebyr til Huslejenævnet. Derudover kan du komme til at vente på sagsbehandlingen i over 6 måneder, før du modtager en afgørelse. Med andre ord, så risikerer du at bruge en masse krudt på sagen uden at vinde.

Hvis du får Rent Guide til at hjælpe dig, betaler du ikke en krone for at få din sag vurderet. Du skal blot aflevere de relevante dokumenter til os. Herefter kører vi hele forløbet for dig gratis og tager os af alle de juridiske forhold og spørgsmål der vedrører din huslejesag. Vi står også for kontakten til Huslejenævnet, din udlejer og din udlejers advokater. Alt dette besvær slipper du for ved at lade Rent Guide hjælpe dig.

Det er også helt risikofrit at få Rent Guide til at føre sagen for dig. Det er nemt og bekvemt i forhold til, hvis du skulle gøre det hele selv. Du skal kun betale os noget, hvis vi vinder sagen for dig og får dine penge igen fra din udlejer.

Rent Guide er specialiseret i at få din overbetalte husleje tilbage. Dine fordele ved at få os til at hjælpe dig kan opsummeres således:

 • Det er nemt for dig
 • Du sparer tid
 • Vi kender dine rettigheder
 • Du skal ikke selv tage kampen
 • Du betaler kun, hvis vi vinder sagen
 • Vi har vundet mere end 95% af vores sager

Er du klar til at få din overbetalte husleje hjem igen? Vi sidder klar til at hjælpe dig – kontakt os allerede i dag!