Opsigelse af lejemål – sådan gør du som lejer

Opsigelse af lejemål er noget som de fleste lejere oplever før eller siden. Som lejer kan du både selv opsige dit lejemål, eller du kan blive opsagt af sin udlejer.

Hvis du ønsker opsigelse af dit lejemål, så behøver du ikke at begrunde overfor din udlejer, hvorfor du ønsker at opsige din lejebolig.

Der er dog en række andre forhold, som du bør være opmærksom på. I denne artikel ser vi på, hvad du som lejer bør være opmærksom på ved opsigelse af dit lejemål.

Husk, at hvis du vælger opsigelse af dit lejemål grundet for høj husleje, så kan Rent Guide hjælpe dig med at få din overbetalte husleje igen.

Opsigelse af lejemål skal ske skriftligt

Opsigelsen af dit lejemål skal altid meddeles skriftligt til din udlejer. Din udlejer skal kvittere for modtagelsen med en bekræftelse af, at han eller hun har forstået, at du ønsker at opsige dit lejemål.

Din skriftlige opsigelse til din udlejer bør indeholde yderligere information så som dit navn, e-mailadresse og telefonnummer samt lejemålets adresse.

Desuden bør følgende fremgå af den skriftlige opsigelse:

  • hvilken dato du planlægger at flytte fra lejemålet
  • dine bankoplysninger så depositum kan udbetales
  • din nye adresse. Alternativt skal din udlejer have oplyst din nye adresse seneste 8 dage, før du fraflytter lejemålet

Du bør også for god ordens skyld oplyse din udlejer om, hvornår lejemålet forventes at stå tomt. Derved kan udlejer nemmere leje det ud igen.

De nævnte oplysninger i din skriftlige opsigelse af lejemålet er nødvendige for at sikre dig, at rammerne for opsigelsen af dit lejemål er både rimelige og klare. Derved kan eventuelle problemer mellem dig og din udlejer undgås i forbindelse med din opsigelse.

Om det betragtes som juridisk gældende at opsige med en SMS eller e-mail er afhængigt af, om din lejekontrakt er underskrevet før den 1. januar 2018 eller derefter.

Det afhænger også af, om du og din udlejer har indgået en aftale om, at kommunikationen kan være digital. Hvis ikke dette er aftalt, så skal du sende din opsigelse med brevpost.

Selvom du ikke har aftalt med din udlejer, at kommunikationen mellem jer skal være digital, så kan din opsigelse af lejemålet pr. SMS eller e-mail stadig være gyldig, hvis din udlejer besvarer dig på din SMS eller e-mail, eller på anden måde bekræfter modtagelsen af din opsigelse.

Det siger Lejeloven om opsigelse af lejemål

Hvis du som lejer ønsker at opsige dit lejemål efter Lejeloven, så skal du varsle din udlejer om dette senest 3 måneder forinden. Denne varslingsfrist gælder, hvis dit lejemål er enten et hus eller en lejlighed. Hvis du bor i et værelse, som ikke har køkken, så skal du være opmærksom på, at din varslingsfrist som udgangspunkt kun er på 1 måned.

I praksis betyder det, at hvis du ønsker at fraflytte dit lejemål den 1. juni, så skal du have varslet det senest 1. marts. Når du varsler opsigelsen af dit lejemål, så sker det altid fra den første dag i måneden.

Hvis du for eksempelvis den 12. februar iht. Lejeloven varsler opsigelse af dit lejemål, så træder varslet i kraft fra 1. marts. Derefter har du så tre måneder til at fraflytte dit hus eller lejlighed. Hvis du bor på værelse uden eget køkken, så skal du være fraflyttet senest 1. april for at overholde betingelserne i Lejeloven om opsigelse.

Der kan dog afviges fra varslingsfristerne, hvis du har aftalt andet med din udlejer i lejekontraktens §11.

Det kan også være, at du har aftalt med din udlejer, at din lejeaftale er tidsbegrænset og ophører på en aftalt dato. Ved tidsbegrænsede lejekontrakter er lejeperioden typisk begrænset til et halvt år, 12 måneder eller 24 måneder.

I dette tilfælde vil aftalen udløbe helt af sig selv, når tiden kommer. Derfor behøver du ikke i denne situation varsle opsigelse efter Lejeloven. Hvis din lejeaftale er tidsbegrænset, så kan den som udgangspunkt ikke opsiges i den periode, som der er aftalt. Dette kan dog fraviges, hvis andet fremgår i lejekontraktens §11.

I de få tilfælde, hvor den tidsbegrænsede lejekontrakt kan opsiges, er det, hvor din udlejer selv ønsker at flytte tilbage i boligen. Alternativt er det, hvis du som lejer har misligholdt lejemålet.

Det ovenstående kan opsummeres således:
• Er lejemålet et hus eller lejlighed, så er varslingsfristen som udgangspunkt 3 måneder
• Er lejemålet et værelse uden køkken, så er varslingsfristen 1 måned
• Hvis lejekontrakten er tidsbegrænset, skal du som udgangspunkt ikke varsle opsigelse af lejemålet
• Varslingsfristerne kan fraviges, hvis andet er aftalt i lejekontraktens §11

Vær opmærksom på udlejers genudlejningspligt

Når du som lejer opsiger dit lejemål, kan det være, at du vælger at fraflytte lejligheden inden opsigelsevarslet udløber.

Her bør du være opmærksom på, at der gælder særlige regler omkring, hvem der skal betale huslejen for de sidste dage, hvor du ikke bor i lejemålet. Det betyder, at du ikke bare bør tage din udlejers ord for, at du skal betale husleje perioden ud!

Du kan regne med, at du skal betale husleje, indtil du fraflytter lejemålet. Jævnfør din udlejers genudlejningspligt, så skal han eller hun prøve at finde en ny lejer til at overtage dit lejemål fra den dag, som du er fraflyttet.

Hvis din udlejer ikke forsøger at finde en ny lejer, før du fraflytter, så skal du som udgangspunkt ikke betale den resterende husleje, for den periode, hvor du ikke bor i lejemålet.

I tilfælde af at din udlejer selv skal bo i lejemålet efter dig, så kan udlejeren af gode grunde ikke finde andre til at leje boligen. I denne situation skal du således selv betale den fulde husleje for den resterende periode. Det samme gør sig gældende, hvis din udlejer vil sælge sit lejemål.

Opsigelse af dit lejemål på grund af for høj husleje

Der kan være mange grunde til, at du som lejer vælger opsigelse af lejemålet, hvor du bor. Det kan være, at tiden bare er kommet til at åbne et nyt kapitel i dit liv. Derfor kan du have behov for at flytte et andet sted hen. Det kan også være, at du vælger at opsige dit lejemål, fordi du har fået for mange udgifter. I denne situation kan det være, at du ikke har råd til huslejen længere. Endnu en årsag kunne være, at din udlejer har varslet en huslejestigning.

Selv hvis grunden til, at du vælger opsigelse af dit lejemål ikke er på grund af en huslejestigning, så giver det god mening at tage en snak med Rent Guide. Vi kan nemlig hurtigt vurdere, om din udlejer har sat din husleje for højt.

Hos Rent Guide ser vi faktisk et utal af sager, hvor lejeren har betalt alt for meget i husleje. Hos Rent Guide er vi eksperter i at hjælpe lejere med at få deres overbetalte husleje igen.

Så hvis du har opsagt dit lejemål, fordi du mener, at huslejen er sat for højt, så hjælper vi. Tag fat i Rent Guide og få en gratis vurdering af din sag!

Hvis vi vurderer, at du har betalt for meget i husleje, så kan vi føre sagen for dig. Så tager vi og holder kontakten med din udlejer og udlejers advokater og fører sagen overfor dem i Huslejeklagenævnet. Hvis vi vinder sagen for dig, så får du din overbetalte husleje igen fratrukket vores gebyr på 30%. Kontakt os uforpligtende allerede i dag og hør mere!