Værd at vide om Lejeloven for lejere

Lejeloven er den lov, som bestemmer de forhold, som gør sig gældende, når man bor i et lejemål i en privat udlejningsbolig. Hvis du ønsker at leje en bolig i en privatejendom, som for eksempel en ejerlejlighed eller et parcelhus, så skal du følge reglerne i Lejeloven.

Hvis du lejer en bolig i en almen udlejningsejendom, eller hvis du lejer lokaler i en erhvervsejendom, så er du i stedet underlagt reglerne i henholdsvis Almenlejeloven og Erhvervslejeloven.

Lejelovens vigtigste formål er at beskytte dig, som lejer din bolig, ved at sætte rammerne for dine lejevilkår. Således er det i Lejeloven, at du finder reglerne for fastsættelsen af din husleje og dit depositum. Det er i Lejeloven, at du finder bestemmelserne omkring lejekontrakten, fraflytning og istandsættelse af lejemålet samt reglerne om fremleje, opsigelse og ophævelse af lejemålet.

Hvis du synes, at Lejeloven er svær og uoverskuelig at sætte sig ind i, så er du ikke den eneste! Lejeloven er nemlig en af de mest komplekse love, der findes i Danmark og sammenlignes i kompleksitet med Skatteloven. Grunden til at loven er så kompleks, er blandt andet de mange særlige forhold, som loven indeholder, og fordi lovteksten ofte henviser til andre love. Lejeloven revideres tilmed ofte, hvilket ikke gør den mindre udfordrende at have med at gøre! Den gældende udgave af Lejeloven trådte i kraft 1. juli 2015.

Hvis du står med en udfording omkring dine lejeforhold, så kan det være nødvendigt for dig at få rådgivning af eksperter indenfor boligret. Du kan ofte få juridisk assistance til at håndtere forskellige udfordringer i forholdene omkring din lejebolig i en lejeforening som LLO. Hvis du har en reel klage omkring dine lejeforhold, så skal du have fat i Huslejenævnet.

Hvis du har betalt for meget i husleje, så er vi på Rent Guide eksperter i at få din overbetalte husleje igen. Vi sørger også for, at du slipper for at skulle ud i juridisk tovtrækkeri med din udlejer – den tager vi for dig.

Værd at vide om Lejelovens almindelige regler

Når du ønsker at leje en bolig, bør du være bekendt med lejelovens almindelige regler.

Du bør som minimum være opmærksom på Lejelovens almindelige regler omkring:

 • Lejekontrakten
 • Indflytning
 • Mangler ved lejemålet
 • Opsigelse og ophævelse af lejemålet
 • Fraflytning
 • Din husleje

Hvis du ønsker at fremleje din lejebolig, så giver Lejeloven også mulighed for dette, men ikke overraskende er der et særskilt regelsæt for dette! I det følgende ser vi nærmere på Lejelovens almindelige regler.

 • Lejekontrakten er den skriftlige aftale for lejemålet mellem dig og din udlejer. Kontrakten beskriver de forpligtelser og rettigheder i lejeforholdet, som du og din udlejer hver især har. I lejekontrakten fastsættes forhold som størrelsen på dit depositum og din husleje, hvor længe lejeforholdet løber samt hvilke ting i lejemålet, du har brugsret til.

  Lejekontrakten kan i henhold til Lejelovens almindelige regler skrives mellem dig og din udlejer, hvis I ønsker det. At indgå en lejekontrakt er ikke en nødvendighed. Lejeforholdet vil nemlig altid være underlagt vilkårene i Lejeloven, med mindre du og din udlejer har aftalt særlige vilkår. 

  Et af lejekontraktens vigtigste punkter, som du skal være opmærksom på som lejer, er afsnit 11 om særlige vilkår. Det er nemlig i dette afsnit, at din udlejer kan gøre undtagelser og indskrive tilføjelser, som pålægger dig ekstra forpligtelser.

  Lejekontrakten kan i henhold til Lejelovens almindelige regler skrives mellem dig og din udlejer, hvis I ønsker det. At indgå en lejekontrakt er ikke en nødvendighed. Lejeforholdet vil nemlig altid være underlagt vilkårene i Lejeloven, med mindre du og din udlejer har aftalt særlige vilkår.
 • Ved indflytning gælder, at du som lejer indkaldes til et indflytningssyn. Ifølge Lejelovens almindelige regler har du dog ikke pligt til at deltage. Senest to uger efter indflytningssynet skal du have en fysisk kopi fremsendt af synsrapporten. Du skal kvittere skriftligt overfor din udlejer, at du har modtaget rapporten.
 • Mangler ved lejemålet skal du afrapportere og dokumentere overfor din udlejer senest 2 uger efter, at du har overtaget lejemålet. Hvis ikke du gør dette, kan du risikere at skulle hæfte for disse mangler, når du fraflytter.
 • Opsigelse af lejemålet kan ske fra lejer med 3 måneders varsel. Hvis lejemålet er et værelse i udlejerens privatbolig, så skal varslet kun være på 1 måned. I kontrakten kan du og din udlejer selv aftale en passende frist for varslet. Det kan også aftales, at lejeaftalen skal være tidsbegrænset. I praksis betyder dette, at lejeaftalen ikke kan opsiges i den periode, som oprindeligt er aftalt. Din udlejers muligheder for at opsige lejekontrakten er typisk mere begrænsede, og en række særlige betingelser skal være opfyldt. Under normale forudsætninger skal din udlejer opsige dit lejemål med et helt års varsel.
 • Ophævelse af lejeaftalen kan efter lejelovens almindelige regler ske, hvis enten du eller din udlejer har misligholdt lejeaftalen. En typisk grund til at udlejer vælger at ophæve lejemålet er, hvis du som lejer ikke har betalt din husleje. Forholdene omkring ophævelse af lejeaftalen er der naturligvis også særskilte og detaljerede regler for!
 • Ved fraflytning fra dit lejemål skal du sørge for, at du efterlader lejligheden i samme stand, som da du overtog den. I praksis betyder det, at du ikke skal nyistandsætte lejemålet, når du flytter fra det. Dette gælder uanset lejemålets stand, da du overtog det. Din udlejer kan kun kræve, at lejemålet bliver sat i stand, hvis du afleverer lejemålet i en ringere stand, end det måtte forventes. Som lejer kan du derfor heller ikke regne med, at dit lejemål er nyistandsat eller nymalet, når du overtager det.

Et andet helt centralt punkt indenfor Lejelovens almindelige regler er størrelsen på huslejen, og hvordan den fastsættes.

Lejeloven og din husleje

Lejelovens regler for husleje og særlige forhold omkring fastsættelse af huslejen er vigtigt at få afklaret, så du ikke betaler for meget. Her er det værd at huske på, at selv, hvis du har betalt for meget i husleje, så er der hjælp at finde! Hos Rent Guide er vi nemlig eksperter i at hjælpe dig med at få din overbetalte leje igen.

Ifølge Lejelovens regler for husleje afhænger huslejen af, om dit lejemål ligger i en såkaldt reguleret eller ureguleret kommune. I regulerede kommuner gælder særlige regler for huslejens størrelse og reguleringen af huslejen. Disse forhold er nærmere beskrevet i Boligreguleringslovens kapitel II-V.

I kommuner, som er uregulerede, er der ikke særskilte regler for størrelsen af huslejen. I disse områder skal fastsættelse af lejen ske efter ”det lejedes værdi”. På normalt dansk betyder det, at huslejen blandt andet fastsættes i forhold til, hvad lignende lejemål i området koster. Langt de fleste kommuner i Danmark er regulerede kommuner.

I både regulerede og uregulerede kommuner afhænger huslejens størrelse af forskellige faktorer som:

 • Ejendommens beliggenhed
 • Lejemålets størrelse og kvalitet
 • Antal af lejemål i ejendommen
 • Om der er erhvervslejemål i ejendommen
 • Hvilket udstyr og faciliteter lejemålet kommer med
 • Lejemålets vedligeholdelsestilstand

I nogle tilfælde kan der aftales fri lejefastsættelse af lejemålet efter lejelovens §53. Dette gælder eksempelvis for beboelseslejligheder i ejendomme, som først er taget i brug efter 31. december 1991. I dette tilfælde kan din husleje kun nedsættes, hvis den er urimelig høj og ikke følger §36 i Aftaleloven.

Hvis du har en mistanke om, at du har betalt for meget i husleje, så bør du få det vurderet af fagfolk. Fordi lejereglerne er så komplekse, så anbefaler de fleste hjemmesider om lejeret, at du får hjælp af en jurist. I nogle tilfælde kan dette da også være en god ide. Hvis du har betalt for høj leje, så vil vi dog altid mene, at du er bedst tjent med at få hjælp af Rent Guide!

Få din overbetalte husleje igen – Rent Guide er eksperter i Lejeloven

Hvordan huslejen fastsættes på et rimeligt niveau er et komplekst spørgsmål. Mange lejere ender derfor med at betale for meget i husleje. Selv hvis du som lejer opdager, at du har betalt for meget, så kan Lejelovens kompleksitet afholde dig fra at klage. Du risikerer at skulle bruge en masse energi og kræfter, hvor du ikke er sikker på at få noget igen, ikke sandt?

Sådan behøver det faktisk ikke at være. For hos Rent Guide er vi nemlig eksperter i at hjælpe lejere som dig til at få din overbetalte husleje tilbage. Vi har en dyb kendskab til de forskellige paragraffer i Lejeloven og den gældende praksis på området. Da niveauet for din husleje er lovbestemt i Lejeloven, så har vi hos Rent Guide en klar procedure og handlingsplan. 

Når Rent Guide hjælper dig, så ser vi blandt andet efter, om din husleje falder ind under kategorien om omkostningsbestemt leje, leje efter det lejedes værdi (lejeværdi) eller om lejen er bestemt ud fra markedsleje.

Lejen i de fleste lejelejligheder skal nemlig fastsættes ud fra reglerne om omkostningsbestemt leje, men ikke altid. Huslejen i omkostningsbestemt leje afhænger blandt andet af, hvor din lejebolig ligger, og hvornår ejendommen er bygget. Det er bestemt ikke nemt for de fleste lejere at gennemskue, om de har betalt for høj husleje!

Heldigvis har vi check på dette hos Rent Guide! Vi kender nemlig alt til Lejelovens paragraffer. Vi er også gode til det juridiske tovtrækkeri med din udlejers advokater om at få dine penge tilbage. For mange lejere kan bare tanken om at skulle tale med advokater i lejeret afholde dem fra at prøve at få deres penge igen. Hos Rent Guide betragter vi os selv som ninjaer indenfor netop dette område!

Når vi skal have din overbetalte husleje igen, så arbejder vi ud fra princippet om No Cure, No Pay. Det betyder, at hvis ikke vi vinder sagen for dig, så skal du heller ikke betale noget. Hvis du har betalt for meget i husleje, er der en god mulighed for at få nogle af dine penge igen. Kontakt Rent Guide allerede i dag!